به سایت موسسه خیریه عشاق المهدی خوش آمدید

موسسه ای با هدف توانمند سازی معلولین و زنان سرپرست خانوار