منابع دریافتی موسسه خیریه عشاق المهدی (عج)

الف- کمک های نقدی :

شامل حق عضویت ماهانه خیرین ، درآمد حاصل از صندوق صدقات ، درآمد حاصل از زکات فطره ، کمک های موردی

ب- کمک های غیرنقدی :

کمک های مناسبتی (خیرات و نذورات)

IMG_3324IMG_3313

IMG_3331IMG_3318