ششمین نشست منطقه ای و کارگاه های آموزشی تقویت همکاریهای تخصصی شبکه ای ویژه سازمانهای مردم نهاد و دستگاههای اجرایی حوزه زنان وخانواده شمال کشور مشتمل بر استانهای گیلان، مازندران ، سمنان و گلستان به مدت سه روز از۱۲تا۱۴ دی ماه در کانون طاها گرگان برگزارگردید.شایان  ذکر است  نماینده و کارکنان موسسه خیریه عشاق المهدی  نیز در این نشست سه روزه حضور داشته و  در پایان  نیزموفق به اخذ گواهینامه دوره کارگاه آموزشی تقویت همکاریهای تخصصی شبکه ای سازمانهای مردم نهاد گردید.

 

713224538_61850

 

neshast

421305241_30824

421306803_29559