مجمع عمومی عادی سالیانه سال ۱۳۹۴موسسه خیریه عشاق المهدی (عج) با حضور اکثریت اعضا  در روز چهارشنبه۱۲اسفند ماه ساعت ۱۶ عصردر محل سالن اجتماعات اداره کل بهزیستی استان تشکیل گردید.

با توجه به دستور جلسه درخصوص:
– تراز نامه و بیلان سال مالی مرکز توسط مجمع عمومی اتخاذ تصمیم به عمل آمد و مورد تصویب مجمع عمومی قرار گرفت.
– نسبت به انتخابات اعضای هیئت مدیره و بازرس اعم از اصلی و علی البدل به دلیل اتمام دوره آنها اقدام لازم انجام شد که طی آن

۱- حجت السلام رضایی۲- آقای محمد جویباری۳- آقای محمد جونیان ۴- آقای فرید صمدایی ۵- خانم معصومه جباری به عنوان اعضای اصلی هیأت مدیره انتخاب گردیدند.

۱- آقای مهدی جویباری ۲- خانم مریم جباری به عنوان عضو علی البدل هیأت مدیره انتخاب گردیدند.
۱-دکتر رضا افتخاریان به عنوان بازرس اصلی و۲-مهندس علیرضا جعفری به عنوان عضو علی البدل بازرس توسط مجمع انتخاب گردیدند.

 

421220143_147366

 

421920899_56914

421337840_61700

421324085_148495