فعالیت ها در مورد درمان میان مدت به مراکزی اطلاق می‌گردد که توسط اشخاص حقوقی (تشکل‌ها و سازمانهای غیردولتی که در راستای اهداف سلامت و خدمات اجتماعی فعالیت می کنند و در اساسنامه آنها به فعالیتهای درمان، بازتوانی  و خدمات اجتماعی اشاره شده باشد) تشکیل می گردند و این مراکز با کسب مجوز از سازمان بهزیستی فعالیت می‌کنند.

موسسه خیریه عشاق المهدی (عج) با کسب مجوز از سازمان بهزیستی برای کمک به خانواده های نیازمند و خانواده هایی که اعتیاد زندگی آروم آنها را به تلاطم کشیده هست خود را بر آن داشته که هیچگاه این خانواده های را تنها نگذارد و برای کمک به این خانواده ها در زمان درمان های  میان مدت در کنار این خانواده ها باشد .